lördag 28 mars 2020

Rapport från Tomsjön

 Ser ut som att det förekommer vildsvin på marken
 och hare
och ännu mer vildsvin.
Och så kom Sammy. /PN