lördag 5 september 2020

Pass 3 uppdaterad


Pass 3 Bergakärr,
nu med förbättrat läge.
/PN CE UN 

Tornbygge

Massproduktion enligt beprövad modell. /PN CE UN