söndag 24 februari 2013

Rådjurskamera


Åtelkameran vid foderplatsen i Kullahagen.
4 olika bockar har jag kunnat utskilja.
Störst och minst ovan och 2 mellanbockar nedan (till höger i bild).Och 2 x get med kid. Sedan finns det många bilder med en och två
rådjur på men det går inte att tydligt urskilja olika individer. /PN
(minneskortet var fullt efter 1200 bilder så det blev inga från idag)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar